Zarząd

mgr inż. Marek Chmarzyński – Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Wiczyński – Członek Zarządu