Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Dotacje

Injection Moulding & Tooling

Dotacje

Projekt „Dywersyfikacja produkcji Intemo poprzez wprowadzenie nowych produktów” jest realizowany poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii RHCM dzięki której wytwarzane będą nowe produkty z punktu widzenia rynku docelowego dla tego produktu i jednocześnie polegającej na rozszerzeniu asortymentu sprzedaży o produktu wykraczające poza przemysł, w którym firma obecnie działa.

Projekt odznacza się pozytywnym wpływem na środowisko:

  1. Produkcja przy użyciu technologii RHCM wyklucza potrzebę malowania i lakierowania wyprasek,

  2. Zmniejsza się zużycie wody,

  3. Ogranicza zużycie energii elektrycznej,

  4. W produkcji detali z użyciem technologii RHCM nie są stosowane żadne środki antyadhezyjne,

  5. Uzyskano szczelność układów zasypowych