Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Poddziałania 3.2.1

Injection Moulding & Tooling

POIR.03.02.01-IP.03-00-001/17

Wdrożenie nowej technologii wyników prac B+R w postaci skomplikowanych wyrobów technicznych wytwarzanych z polimerowych tworzyw termoplastycznych.

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.


Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zrealizowanie samodzielnie przez wyspecjalizowany dział B+R przedsiębiorstwa INTEMO S.A. w zakresie zdefiniowanych wyrobów produkcyjnych zaspokajających potrzeby rynku krajowego oraz międzynarodowego, a także opracowania technologii jej wytrzymania.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii i opracowaniu rozwiązań konstrukcyjnych hybrydowych form wtryskowych, możliwe będzie zaoferowanie na runku dotychczas niespotykanej gamy skomplikowanych wyrobów technicznych wytwarzanych z polimerowych tworzyw termoplastycznych.

Będą one spełniać oczekiwania konsumentów w zakresie zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, zwiększonej dokładności wymiarowej, zmniejszonej brakowości produkcji, możliwości wytwarzania nieosiągalnych dotychczas w procesie tryskowym kształtów, produkcji elementów wielokomponentowych, , wyeliminowania środków antyadhezyjnych zawierający silikon.


Nowe hybrydowe formy wtryskowe wprowadzą na rynek zupełnie inne wyroby, które nie były dotychczas oferowane. Będą cechowały się skomplikowanymi wyrobami technicznymi o dużym zróżnicowaniu cech geometrycznych, zwiększonymi parametrami mechanicznymi, jakościowymi oraz funkcjonalnymi.

W ramach projektu zakupione zostaną:

Gniazda wytwórcze o zróżnicowanej sile zwarcia,
Mobilne stanowisko serwisowe form wtryskowych,
Suwnica przejazdowa,
Wysokosprawny system chłodzący,
Instalacja elektryczna z układani zasilania gniazd wytwórczych,
Centralny układ przygotowania i transportu tworzywa,
Zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do kontroli jakości,
Mobilny terminal dostępu do systemu zarządzania produkcją.
Wartość projektu:


Całkowite przewidziane wydatki to : 16 068 129,60
Wnioskowana kwota dofinansowania : 5 878 584,00