Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Oferty pracy

Osoby zainteresowane prosimy, aby swoje cv przesyłały na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nie znalazłeś interesującej Cię oferty pracy?

Prześlij swoje cv na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozważymy Twoją kandydaturę, w przypadku pojawienia się kolejnych ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

KLAUZULA INFORMACYJNA Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest INTEMO S.A. z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Włocławskiej 33 (dalej: „INTEMO”).

INTEMO przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem Administratora.

INTEMO zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania INTEMO dane osobowe będzie przetwarzać na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (dot. kandydatów na pracowników),

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w razie udostępnienia przez kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa na podstawie jego zgody w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,

– art. 9 ust. 2 lit. a RODO: w razie dobrowolnego udostepnienia przez kandydata danych szczególnej kategorii (np. dot. niepełnosprawności) także na podstawie jego zgody,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO: w wyjątkowych sytuacjach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami prawnymi,

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacjach.

Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

W przypadku kandydatów na współpracowników zawsze dobrowolne.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacjach – przez okres jednego roku.

Odbiorcy danych Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.