Ułatwienia dostępu

Skip to main content
POIR.03.02.02-00-2829/21-00

Injection Moulding & Tooling

POIR.03.02.02-00-2829/21-00

W okresie od 01-09-2021 do 31-03-2022 do realizujemy projekt pt:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wyrobów technicznych z polimerowych tworzyw termoplastycznych o modyfikowanych właściwościach”, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii formowania wyrobów z modyfikowanych tworzyw polimerowych.

Bezpośrednim rezultatem niniejszego projektu będzie uruchomienie nowej innowacyjnej usługi dotyczącej wytwarzania wyprasek technicznych o zmiennej strukturze geometrycznej w postaci grubościennych wyrobów technicznych z modyfikowanych tworzyw polimerowych.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych w niniejszym projekcie wynosi 4 256 800,00 PLN, w tym kwota premii technologicznej o wartości 1 915 560,00 PLN