Ułatwienia dostępu

Skip to main content
POIR.03.02.02-00-0486/16

Injection Moulding & Tooling

POIR.03.02.02-00-0486/16

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji formy

wtryskowych, dzięki której możliwe stanie się wytwarzanie formy wtryskowych o niespotykanych dotychczas właściwościach mechanicznych oraz termicznych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii, nowe formy wtryskowe charakteryzować się będą możliwością szybkiego oraz równomiernego

odprowadzania ciepła z wyprasek, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej sztywności oraz wytrzymałości mechanicznej formy.

Nowe formy wtryskowe będą cechowały się równomiernym rozkładem gradientu temperatur na powierzchniach formujących oraz większą wartością strumienia ciepła przewodzonego do kanałów chłodzących w stosunku do tradycyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. W efekcie będzie można skrócić czas cyklu produkcyjnego i zwiększyć wartość wskaźnika wykorzystania maszyn wtryskowych. Ponadto wyrównanie gradientu temperatur na powierzchniach formujących przyczyni się do zmniejszenia odpadowości produkcyjnej, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie energochłonności procesu wytwórczego.

Wysokość kosztów kwalifikowanych w niniejszym projekcie wynosi 11 382 000.00 PLN, w tym kwota premii technologicznej o wartości 5 121 900,00 PLN.