Pozytywny wynik audytu

W dniu 15.05.2012 r. uzyskaliśmy pozytywny wynik audytu na zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001 i specyfikacją ISO/TS 16949. Audyt został przeprowadzony przez audytora Management Service TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.. Na podstawie pozytywnego wyniku audytor występuje z wnioskiem o wydanie certyfikatu ISO 9001 i ISO/TS 16949. Akredytowana certyfikacja systemu zarządzania według normy ISO/TS 16949 jest naszym wyrazem przywiązania wagi zarówno do jakości wyrobu i do wymagań klienta.