Polityka środowiskowa

Wspieranie i poprawianie środowiskowych efektów działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju są integralnymi elementami filozofii biznesowej Intemo S.A, generując oczekiwaną wartość dodaną.

W zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych nasze działania pro-środowiskowe skierowane są przede wszystkim na energooszczędność – produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza, racjonalną gospodarkę odpadami opakowaniowymi, maksymalizację recyklingu odpadów.

Aby to osiągnąć będziemy: