Polityka bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Intemo S.A. jako wieloletni dostawca formowania wtryskowego tworzyw sztucznych na zlecenie dla różnych gałęzi przemysłu, prowadzi produkcję i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych zgodnie z najwyższymi standardami produkcji, uczciwości i rzetelności dzięki swojej szczupłej organizacji i stosowaniu inicjatyw klientów.
Polityka ta przedstawia nasze podejście w całym logistycznym łańcuchu tworzenia wartości i etyki zamówień, i należy ją czytać w połączeniu z naszą Polityką Antykorupcyjną, Polityką Zapobiegania Pracy Dzieci, Regulaminem Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Wykorzystaniu Seksualnemu, Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz kodeksami postępowania i traktować ją również jako realizację strategii logistycznej.
Świadomi tego, że wybór odpowiedzialnych dostawców jest kluczowy dla prowadzenia naszej działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój, oczekujemy od swoich dostawców przestrzegania tych podstawowych zasad oraz zastrzegamy, iż nie nawiązujemy relacji biznesowych z podmiotami, które działają w sposób niezgodny z nimi.
Naszym celem jest pełna ochrona pracowników, nieruchomości, informacji, reputacji i aktywów klientów przed potencjalnymi zagrożeniami w łańcuchu dostaw oraz rozwój trwałych relacji biznesowych.

Aby to osiągnąć będziemy: