Aktualności

NOWE PROJEKTY – czerwiec 2009

Wdrożono projekt polegający na dywersyfikacji produkcji Intemo poprzez wprowadzenie nowych produktów i usprawnień w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4:-rozbudowano stację transformatorową - wymieniono transformatory na nowe o następujących parametrach: 800kVA U1=6...21kV/0,4kV; zakupiono rozłączniki, szyny oraz baterie kondensatorów BK 630 500/25 kVar i wyłącznik Siemens 3P(3WL1116-2CB32-1GA2);-zakupiono nowe wtryskarki takie jak Engel DUO 35050/2000 WP, Asian Plastics SM600 oraz dwie ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

INTEMO S.A. w rejestrze krajowym EMAS

Nasza firma otrzymała certyfikat EMAS (Eco Management and Audit Scheme), który świadczy o pełnym zaangażowaniu zakładu w działalność prośrodowiskową zgodną z wymogami unijnymi. Zarejestrowane w EMAS firmy dążą do ciągłego i dobrowolnego doskonalenia efektów działalności środowiskowej.
CZYTAJ WIĘCEJ »